Svedectvo lásky na pohľadniciach

20/03/2018


Skončením 1. svetovej vojny a vyhlásením samostatného Československého štátu 28. októbra 1918 bolo potrebné získať kontrolu nad novovzniknutým územím a zaistením jeho hraníc. Na južnom Slovensku boli touto úlohou poverení československí legionári vracajúci sa do vlasti z bojov na Piave. Jedným z nich bol aj František Melich, rodák z Moravy. Po rokoch strávených na bojovom poli a s následkami mnohých zranení sa v Senci začiatkom roka 1919 začal písať príbeh veľkej česko-slovenskej lásky, ktorej dôkazom je bohatá zbierka pohľadníc zo začiatku 20. storočia adresovaná mojej prababičke Gizelle Melichovej, v tom čase Gotthardovej, vdove s dvomi synmi. Svoju lásku po Františkovom uzdravení a demobilizácii 30. októbra 1919 spečatili manželstvom. František veľmi túžil po spoločnom dieťatku, písal o tom na jednej z pohľadníc. Bohužiaľ, jeho túžba naplnená nebola. Bol však dobrým manželom, milujúcim a starostlivým otcom Gizellinym deťom – Jánovi a Ladislavovi (môjmu starému otcovi).

Mária Kuššová, Trnava