Česko-slovenská/Slovensko-česká výstava k 100. výročiu založenia Československa bola otvorená na Bratislavskom hrade

Na Bratislavskom hrade bola dňa 26. apríla slávnostne otvorená unikátna výstava s názvom Česko-slovenská/Slovensko-česká výstava, ktorú otvorili prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska a premiéri oboch krajín Peter Pellegrini a Andrej Babiš. Na ploche s rozlohou približne 1 400 m² mapuje život Čechov a Slovákov v spoločnom štáte, zobrazuje úspechy a radostné momenty, ale aj krízy a ťažké chvíle vzájomného spolužitia.

Návštevníci budú mať od 27. apríla 2018 možnosť obdivovať viac než 2 000 zaujímavých predmetov požičaných z mnohých spolupracujúcich inštitúcií. Výstava je súčasťou akcií na pripomenutie významného výročia našej štátnosti a vznikla na základe dohody vlád Českej a Slovenskej republiky. V rovnakej podobe bude prezentovaná verejnosti 28. októbra 2018 v Prahe v novo zrekonštruovanej Historické budově Národního muzea.

Česko-slovenská/Slovensko-česká výstava poukazuje na dôležité politické a kultúrne osobnosti, ktoré pretvárali svoju dobu a vývoj spoločnosti. Jej cieľom však nie je len opisovať významné politické momenty v dejinách Československa, ale venovať sa aj mnohým ďalším oblastiam, ktoré utvárali spoločný štát a ovplyvňovali životy jeho obyvateľov. Pamätníkom má pripomenúť, aký bol život v Československu, mladším generáciám si kladie za cieľ vysvetliť zmysel jeho existencie a oboznámiť ich s jeho dejinami. A to napríklad prostredníctvom skutočných príbehov ľudí žijúcich vo vtedajšom spoločnom štáte.

„Česi a Slováci nehľadia ani nemôžu hľadieť na spoločné dejiny rovnakými očami. Prežili sme spolu búrlivé 20. storočie – víťazstvá, prehry, radostné chvíle i okamihy tragédií. V našom spolužití bolo aj mnoho nezhôd a kritických momentov, napriek tomu bolo Československo úspešným a svetovo unikátnym projektom vrátane rozdelenia, po ktorom oba národy žijú samostatne, ale jednako tak trochu stále spolu. Pripraviť spolu výstavu o našom spoločnom storočí bola preto veľká úloha a zároveň výzva. Dúfam, že sa nám to podarilo, a dôstojne tak nielen prispejeme k oslavám 100. výročia založenia Československa, ale aj k vysvetleniu toho, v čom boli, sú a, dúfam, budú vzťahy oboch našich národov unikátne a výnimočné,“ hovorí generálny riaditeľ Národního muzea Michal Lukeš.

Spoločný výstavný projekt Slovenského národného múzea a českého Národního muzea rozpráva fascinujúci príbeh jedného štátu. Štátu, ktorý si na začiatku musel vydobyť svoje miesto nielen diplomaticky, ale aj vojensky, hospodársky a kultúrne. Zrodil sa na troskách Európy po prvej svetovej vojne, zažil obdobie rastu aj úpadku, nešťastie vojny aj obdobie mieru. Celá výstava je koncipovaná ako rozprávanie tohto príbehu. Osobitne nás teší množstvo exponátov, ktoré sa podarilo zozbierať, a to nielen zo Slovenska a z Česka, ale aj od partnerov z Francúzska, Nemecka a zo Spojených štátov amerických,“ dodáva Branislav Panis, generálny riaditeľ Slovenského národného múzea.

Výstava sa skladá celkovo z pätnástich tém, ktoré zobrazujú bohatú škálu dejín Československa v 20. storočí. Na takmer 2 000 predmetoch je zobrazená premena politiky, umenia, architektúry, voľnočasových aktivít, priemyslu, armády a ďalších oblastí, ktoré boli dôležitou súčasťou vývoja Československa. Na jednej strane návštevníci uvidia úplne unikátne predmety ako prvý československý zákon, pero Matúša Dulu, ktorým podpísal Martinskú deklaráciu, bundu M. R. Štefánika, ktorú mal oblečenú v deň svojej smrti, prezidentské dekréty Edvarda Beneša, písací stroj Gustáva Husáka, osobné predmety Kubiša a Gabčíka, zlatú ružu, ktorú daroval pápež Ján Pavol II. velehradskej bazilike v roku 1985, alebo prvú československú zlatú olympijskú medailu B. Šupčíka v šplhu z roku 1924. Na druhej strane tu však budú prezentované aj predmety späté s každodenným životom bežných občanov. Nostalgicky zaspomínať môžu návštevníci napríklad nad balíčkom, ktorý dostávali vojaci základnej služby pri svojom nástupe, oranžovou plastovou Tatrou, domácimi spotrebičmi alebo výrobkami značiek ETA, JAWA, Tesla či Favorit.

Originálne dokumenty prvýkrát v Slovenskej i Českej republike

Národnímu muzeu a Slovenskému národnému múzeu v spolupráci s ministerstvami kultúry a zahraničných vecí oboch štátov sa podaril mimoriadny diplomatický úspech. Prvýkrát budú mať návštevníci v Slovenskej i Českej republike možnosť pohromade vidieť súbor originálnych dokumentov, ktoré osudovo ovplyvnili naše dejiny. Pittsburskú dohodu, ktorá položila základy spolužitia Čechov a Slovákov v spoločnom štáte, československé ratifikácie zmlúv z Versailles, Saint Germain a Trianonu, ktoré umožnili vznik spoločného štátu, a Mníchovskú dohodu, Viedenskú arbitráž a tzv. Deklaráciu Hácha – Hitler, ktoré, naopak, existenciu spoločného štátu ukončili.

Československé osudy a predmet s príbehom

Súčasťou výstavy budú aj osudy „obyčajných“ ľudí, ktoré ovplyvnila existencia Československa. Bez nej by sa nikdy vojaci z Česka nedostali na Slovensko a nezaložili tu svoje rodiny, o čom hovorí napríklad príbeh pána Rybářa z Martina. Slováci by nikdy v rámci povinných kvót neprišli do Prahy a nevenovali sa tu výstavbe tak, ako to bolo v prípade rodiny Halukovej z Prahy a nezúčastnili by sa na cvičení spartakiády, na čo poukazuje príbeh pani V. Pavlíkovej z východného Slovenska. Nielen tieto osudy budú prezentované v „telefónnych“ búdkach na základe videohovorov.

Obyvatelia Česka a Slovenska sa do výstavy zapojili aj svojou účasťou na výzve Predmet s príbehom. Návštevníci tak budú mať možnosť obdivovať na tejto výstave vybrané darované predmety s najzaujímavejšou československou minulosťou. Jedným z nich je napríklad zástava, ktorú vyšila pani Ludovika Lacková z Ružomberka. Inšpirovalo ju stretnutie českých a slovenských politikov v Luhačoviciach v lete roku 1918 a ich prejavy o spoločnom štáte. Preto sľúbila, že vyšije zástavu, ktorú dokončila na jeseň toho roku. Na ľudovom zhromaždení 8. decembra 1918, ktoré do Ružomberka zvolala Slovenská národná rada, ju pokrstili Andrej Hlinka a Juraj Janoška.

Česko-slovenská/Slovensko-česká výstava nezabúda ani na detského návštevníka, ktorý sa môže zahrať na malého detektíva a hľadať stopy zo života fiktívnej postavy Jozefa Nováka, vďaka čomu spozná hravou formou významné momenty Československa.