Obraz ak. malíře Bohuslava Kozáka

09/05/2018


Obraz Kreslírna namaloval můj otec, akademický malíř Bohuslav Kozák (1903-1938), a představuje studenty učitelského ústavu v Levicích na Slovensku, které učil ve 30. letech 20. století. Visí u mne na zdi jako řada jiných obrazů a já ho mám velmi ráda.

V Levicích učila i moje matka, oba se naučili slovensky, ale v r. 1938 museli jako řada jiných Čechů Levice, které připadly Maďarsku, opustit. Během obtížné evakuace se otec nastydl, dostal hnisavou angínu, nakonec sepsi a 13. 11. 1938 zemřel. Studenti, které kromě kreslení učil i matematiku a rýsování, ho měli velmi rádi, psali mu a svěřovali se mu. Byl také členem Um. besedy slovenskej a 2 jeho obrazy jsou ve SNG.

Libuše Kozáková, Praha