Kolorovaná pohľadnica Bratislavy, tlačená medzi 1915 a 1918

10/05/2018


Kolorovaná pohľadnica Bratislavy, tlačená ešte v Rakúsko-Uhorskej monarchii pravdepodobne medzi rokmi 1915 – 1918 s názvom mesta Pozsony. Na pohľadnici je pohľad na Bratislavský hrad, približne z Mišíkovej ulice, prípadne zo Starej vinárskej.
Pohľadnica prešla poštou: razítko – Pozsony, 1919, deň a mesiac nečitateľný, pohľadnica je písaná 4. 2. 1919, známka – Magyar Királyi Posta v nominálnej hodnote 10 fillérov.

Moja manželka Brigita Kautmanová je zberateľkou pohľadníc Bratislavy. Na burze približne pred 15 rokmi zakúpila spolu s ďalšími túto pohľadnicu. Rada číta aj samotné pozdravy pisateľov pozdravov a tak cestou domov čítala nasledujúci obsah na predmetnej pohľadnici:
Adresa:
Občanka
Mánička Všetečková
Ve firmě F. Otto
Praha II.
Karlovo námestí
Čechy

Písaný text :
Bratislava 4/2 19
Moušku!
po 18ti hodinách hladov a žízniv dorazil jsem s ostatními do Bratislavy. Rány z pušek jest slyšeti za Dunajem. Uvítání žádné a zaopatření také žádné. Nespokojeni sme všichni. Pusu a vzpomínky posílá Ti Vašek Jos. Kautman.
Ostatné podpisy:
Fr. Budinský – legionář
Janek Ramdáček
Ramdáček
Dobiáš Jan
Jos. Lonský – legionář
Tomáš Richter
Dva podpisy sú nečitateľné

Pri čítaní textu sme pochopili, že ju písal môj dedko Václav Kautman, ktorý ako český legionár zaisťoval Bratislavu (Pressburg, Pozsony, Wilsonovo mesto) začiatkom februára 1919. Pohľadnicu písal svojej milej, budúcej manželke, mojej babičke Márii Všetečkovej, po sobáši v roku 1920 Kautmanovej. Spolu mali dvoch synov. Mladší, ktorý sa narodil v roku 1922, čiže môj otec (tiež Václav Kautman) sa v 50.rokoch presťahoval do Bratislavy, kde sa oženil a mal dvoch synov staršieho Václava a mňa. Je zaujímavé že dnes bývame veľmi blízko miesta, odkiaľ je pohľadnica Bratislavy robená a možno práve preto moju manželku zaujala medzi množstvom ďalších pohľadníc.

Ako zaujímavosť prikladám fotografiu z rodinného albumu – českých vojakov – legionárov z 2.7.1919, stojacich na nádvorí Vodných kasární v Bratislave (dnešná SNG), kde je môj dedko, pisateľ pohľadnice, označený krížikom.
Dedko sa do Bratislavy pravidelne vracal aj v rámci zamestnaneckých výletov na Slovensko aj ako člen Sokola, netušiac, že jeho syn a vnuci raz budú v tomto meste žiť.
Zaujímavosťou je aj to, že mám môjho dedka odfoteného na ďalších dvoch pohľadniciach z Bratislavy.
Na mostíku Bratislavského Propeleru na petržalskej strane dňa 18. 5. 1926 (ako 13. postava z ľavej strany pohľadnice) a pri slnení v bratislavskej Sokolovni 24. 6. 1930 (muž v bielej košeli v pozadí).
Dedko chodieval na Slovensko pravidelne a to ako turista do hôr a neskôr za synom a vnukmi do Bratislavy. Babičku ktorej bola pohľadnica adresovaná som žiaľ nepoznal, zomrela už v roku 1950.

Ján Kautman, Bratislava