Dokumenty členů Československého červeného kříže na území Izraele

14/05/2018


Teodor a Katarína sa spoznali za dramatických okolností, keď museli ako utečenci pre svoj židovský pôvod opustiť dvoj domov v Československu a 1. septembra 1939 prišli na územie dnešného štátu Izrael. Tu sa zosobášili a Teodor sa stal v rokoch 1942 – 1943 tajomníkom pobočky Československého červeného kríža. Katarína sa tiež chcela zapojiť do práce v organizácii, a preto absolvovala ošetrovateľský kurz, ktorý zavŕšila zložením praktických a teoretických skúšok 28.6.1943. Dámy z ČČK navštevovali vojakov v nemocniciach, choré matky a deti, plietli pre vojakov a vojnové siroty a organizovali zbierky a výstavy, ktorých výťažok smeroval na podporu činnosti ČČK (napríklad výstavu „Masarykovo brezno v Palestíne“ navštívilo počas jedného týždňa viac ako 4000 osôb!). Podľa výročnej správy ČČK sa mestská rada v Haife rozhodla pri príležitosti 25. výročia 28. októbra 1918 jedno z námestí v meste pomenovať po T.G.Masarykovi. Teodor a Katarína sa pravidelne zúčastňovali väčšiny činností ČČK a Teodor sa dokonca stal vojakom československých legií a konca vojny sa dočkal v Británii. Rodina uchováva ich fotografie, dokumenty z obdobia vojny, plátenné pásky na rukáv so znakom červeného kríža a pečiatkou Československého červeného kríža v Palestíne, diplom o absolvovaní ošetrovateľského kurzu a korešpondenciu Teodora ako tajomníka pobočky československého červeného kríža v Haife.

Pavol Mešťan, Bratislava