Japonské dary legionárov

14/05/2018


Vo Veľkej pod Tatrami bola v r. 1919-1920 “Čsl. polní nemocnice č. 8, Veľká, Poprad” a vojaci a personál sa radi schádzali hlavne s mladými z Veľkej. Keď odišli, darovali mnohým mladým dary na pamiatku. Na tejto fotografii sú dary pochádzajúce kdesi z Japonska – ručne maľovaný vejár, mušľa z Japonského mora, malý pohárik s vyzobrazeným drakom.

Hana Milinkovičová, Bratislava