Československo – v dobrom aj v zlom?

Prednáša prof. PhDr. Roman Holec, DrSc.
27. jún 2018 o 17:00 (streda)
Bratislavský hrad – kinotéka, II. poschodie

Za akých podmienok vzniklo Československo? Aké udalosti tomu predchádzali? Aké boli alternatívy?
Aké boli prvé kroky štátu a čo spôsobili z hľadiska česko-slovenských vzťahov? Čo nám dal a
prípadne aj vzal tento štát? Aký je jeho odkaz pre našu historickú pamäť?
Na tieto i ďalšie otázky bude hľadať odpovede Prof. PhDr. Roman Holec, DrSc., slovenský historik,
pôsobiaci na FF UK v Bratislave a v HÚ SAV. Je odborníkom na hospodárske, sociálne a politické
dejiny tzv. dlhého 19. storočia. Vo svojej prednáške sa zameria na česko-slovenské vzťahy, na ich
históriu, vývoj a súčasnosť.