Diskusný večer s Ústavom pamäti národa

21. august 2018
Čas a miesto upresníme

Diskusia k udalostiam dňa 21. 8. 2018, keď vstúpili vojská Varšavskej zmluvy do Československa.