Ikonické diela modernej slovenskej architektúry

24. október 2018 o 18:00 (streda)
Bratislavský hrad – kinotéka, II. poschodie

Prof. Ing.arch. Matúš Dulla, DrSc. je slovenský architekt, pôsobiaci v oblasti dejín architektúry 20.
storočia. Je autorom viacerých článkov a publikácií, pôsobí aj ako pedagóg na FA STU v Bratislave a
FA ČVUT v Prahe. Vo svojej prednáške sa zameria na najlepšie stavby zo slovenskej modernej
architektúry.