Pamětní listina pro Edvarda Beneše při prezidentské volbě 19. června 1946 (Jaroslav Benda, František Staněk)

27/11/2018

Text: Libor Jůn


Pamětní listiny pro nově zvolené československé prezidenty vznikly již v roce 1935 (Edvard Beneš) a také v roce 1938 (Emil Hácha). Pro novou volbu E. Beneše v roce 1946 byla zhotovena honosná pergamenová listina pečetěná státní pečetí ČSR. Autorem kaligrafie byl malíř a grafik Jaroslav Benda, ozdobné schrány s motivem státního znaku klenotník František Staněk. Tito autoři společně po válce vytvořili několik takovýchto reprezentativních objektů – např. Slavnostní adresu pro Akademii věd v Moskvě nebo Slavností adresu města Prahy pro maršála Ivana Koněva. Na listině je patrný autograf tehdejšího předsedy Ústavodárného národního shromáždění Antonína Zápotockého.

Pamětní listina pro Edvarda Beneše při prezidentské volbě 19. června 1946. ANM, fond Edvard Beneš, inv. č. 13.

Pamětní listina pro Edvarda Beneše při prezidentské volbě 19. června 1946. ANM, fond Edvard Beneš, inv. č. 13.

Pamětní listina pro Edvarda Beneše při prezidentské volbě 19. června 1946. ANM, fond Edvard Beneš, inv. č. 13.