Model sídliska Petržalka v Bratislave

25/02/2019

Text: Martina Vyskupová


Model bratislavského sídliska Petržalka vytvorila trojica uznávaných slovenských architektov, urbanistov a pedagógov Tibor Alexy (1929), Ján Kavan (1934 – 2017) a Filip Trnkus (1938), známych aj pod skratkou AKT. Prezentovali ho na výstave medzinárodnej urbanistickej súťaže Ideové urbanistické riešenie južného obvodu mesta Bratislavy v roku 1967 v Bratislave. Výstava sa uskutočnila sa ako súčasť programu Stretnutia urbanistov, ktoré sa konalo po IX. kongrese UIA (Medzinárodná únia architektov) v Prahe. Z 84 návrhov od architektov a urbanistov z celého sveta udelila medzinárodná porota iba päť tretích cien – slovenskému, českému, japonskému, americkému a rakúskemu tímu, prvé a druhé ocenenie nedala žiadnemu návrhu. Sídlisko sa malo vybudovať na pravom brehu Dunaja podľa víťazných architektonických projektov a po viacerých medzinárodných diskusiách. Nakoniec sa však upustilo od pôvodných plánov a výstavbou Petržalky zloženej najmä z panelových obytných domov bol poverený Stavoprojekt (architekti Jozef Chovanec a Stanislav Talaša). Základný kameň bol položený v roku 1973, z hodnotenia spomínanej súťaže sa ale vychádzalo iba čiastočne. Základná idea – čo najviac bytov na čo najmenšej ploche vyplývala z nedostatočného finančného krytia projektu, čo sa napokon prejavilo na úkor urbanistickej a estetickej kvality tejto obytnej zóny.

Tibor Alexy, Ján Kavan, Filip Trnkus, Model sídliska Petržalka v Bratislave, mierka 1:5000, 1967, H 63016, SNM – Historické múzeum