16/03/2018

Text: Stanislav Švejcar


Výstavu 100 let Československa na ZŠ Zámecká jsme uspořádali ve spolupráci s Fakultou restaurování Univerzity Pardubice a s podporou Města Litomyšl. Od těchto organizací jsme měli pronajaté prostory Nové městské síně, kam jsme výstavu umístili.
Slavnostní vernisáže, která proběhla 15. ledna od 17:00 hodin, se zúčastnil mj. starosta města Radomil Kašpar. Ten výstavu označil za první akci, kterou si i v Litomyšli připomeneme 100. výročí od založení Československa. Na vernisáži vystoupila také koordinátorka projektu, Zdeňka Kulhavá z Národního muzea. Práci žákovského týmu pak představil ředitel školy a vyučující, kteří se přípravou výstavy zabývali. Pozvání přijala také bývalá žákyně školy Kateřina Macková, která vystoupila s písní Temné století (píseň je věnována obětem komunistického bezpráví v Československu).
Výstava byla dopředu mediálně prezentována (litomyšlský měsíčník Lilie, facebookový profil ZŠ Litomyšl, Zámecká, webové stránky školy). Pro potřeby výstavy byly vytvořeny propagační materiály (plakáty, pozvánky na vernisáž), které sponzorsky vytiskla místní tiskárna.
Výstava je v prostorách Nové městské síně k vidění do 26. ledna, a to v době od 12:00 do 14:00 hodin. Následně bude instalována na Jarní výstavě, kterou pořádá škola, zvažována je také instalace během akce Lázně ducha (jaro 2018), na kterou do Litomyšle přijíždějí tisíce lidi.

16/03/2018

Text: Mgr. Petra Nová


Žáci 9.A uspořádali výstavu pod názvem První republika očima 9.A. Vernisáž proběhla 18. 1. 2018. V posledních měsících roku žáci žili jen výstavou. Přinesli spoustu zajímavých předmětů a příběhů, které jim vyprávěli prarodiče. Na výstavě máme také předměty a dokumenty, které patřily německé menšině žijící na Žatecku.

16/03/2018

Text: PaedDr. Helena Rusnáková


OA v Šuranoch okrem odbornej prípravy žiakov dbá aj o rozvoj historických vedomostí žiakov s cieľom. aby žiaci poznali históriu svojej rodiny, regiónu, krajiny, pretože poznanie minulosti je potrebné pre súčasnosť i budúcnosť nášho bytia. S veľkým záujmom sme prijali možnosť zapojiť sa do projektu 100 rokov Československa v našej škole.
Realizácia projektu sa uskutočnila vo viacerých etapách. Na vyučovacích hodinách SJL, DEJ, GEO, ETV, NBV, ANJ. Okrem prezentácii zozbieraných artefaktov žiaci tvorili básne, nacvičili pásmo o živote M. R.Štefánika.
Výstavu, ktorej vernisáž sa konala 26.1.2018 za účasti vedenia školy, riaditeľa MsKS, učiteľov a žiakov, sme inštalovali v jednej z tried. Tematicky bola rozdelená na: technika, úžitkové predmety, odevy, literatúra, peniaze- platidlá, fotografie.
Výstava bude sprístupnená žiakom a priateľom školy do 1.2.2018

16/03/2018

Text: Mgr. Ľubica Jankovičová


Koncepciu výstavy sme postavili na období socialistického Československa, v ktorom rodičia/starí rodičia žiakov prežívali svoje detstvo a mladosť. Naším cieľom bolo čo najviac spoznať ich vtedajší každodenný život so všetkými jeho možnosťami, radosťami aj starosťami, právami aj povinnosťami, a zároveň tiež ponúknuť žiakom príležitosť zistiť ako žili ich rodičia v ich veku, či a čím sa ich detstvo odlišovalo od toho dnešného. Jednalo sa o celkom široký záber, ale chceli sme aby si tam každý žiak mohol niečo nájsť a aspoň nejakým spôsobom sa zapojiť do tohto súťažného projektu.

16/03/2018

Text: Mgr. Lenka Šindelářová


Na výstavě „100 let Československa v naší škole“ se podíleli žáci 2. stupně. Děti přinesly velmi zajímavé exempláře, ať už to byly noviny, knihy, věci do domácnosti, housle nebo lyže. Výstavní předměty jsme rozdělili na několik kategorií: písemnosti, kuchyně, domácnost, doplňky, zábava a ostatní. Na výstavě se objevily i vzácné šperky, helma z 2. světové války nebo fotoaparáty. Díky předmětům, které žáci přinesli, jsme si často povídali o historii předmětů a o dobách, ve kterých plnily svůj účel. Myslím si, že se žáci tohoto projektu zhostili na výbornou. Výstava je k nahlédnutí v přízemí části budovy.

16/03/2018

Text: Mgr. Jana Majerčáková


Výstava mapuje půlroční projekt žáků 8. a 9. tříd “Rodino, vyprávěj” ve fotografiích a příbězích. Je doplněna kresbami a výtvarnými pracemi žáků naší školy.

16/03/2018

Text: Mgr. Jan Veverka


Studentská výstava Rodino, vyprávěj! zachycuje dvanáct předmětů patřících rodinným příslušníkům studentů/autorů výstavy. Studenti sami vybrané předměty zdokumentovali na fotografiích a sepsali jejich vyprávěný příběh. Texty byly ponechány v původní autentické podobě. Celá výstava je pro dotvoření atmosféry provázena drobnými reklamními výstřižky z československých časopisů 30. let.

16/03/2018

Text: Jiří Chmelík


Výstava popisuje dějiny ČSR od roku 1918 do roku 1989. Je v ní obsaženo přibližně 60 exponátů a to především z druhé poloviny 20 století. Výstava byla vystavena a ještě bude na chodbě naší základní školy. Ostatní žáci k ní měli připravené úkoly a pracovní listy. Organizační stránku věci připravovali žáci našeho dějepisného spolku a různí dobrovolníci z celé školy. Organizace výstavy, sběr a registrace předmětů byla vysoce náročnou činností pro nás všechny.

16/03/2018

Text: Mgr. Simona Hránková


Vo vestibule hlavnej budovy Základnej školy Dr. Jozefa Dérera v Malackách sa nachádza výstava, ktorú tvoria zaujímavé predmety z čias Československa chronologicky zoradené od jeho vzniku. Artefakty poskytli zo svojich rodinných archívov žiaci, téma oslovila aj zamestnancov školy. Vystavili sme predmety zviazané s históriou školy alebo dokumenty, ktoré sa stali jej súčasťou (napr. kronika Rímsko-katolíckej dievčenskej školy v Malackách, výkaz zo školského roku 1921/22, školský rozhlas, mikrofón). Pripomíname zaujímavosti zo života mesta i krajiny, priblížili sme niektoré medzníky ich histórie. Poobzerať si možno fotografie, knihy, mince, bankovky, známky, obálky, pamätníček, dobové noviny, fotoaparát, hriankovač, porcelánový hrnček, pudrenku, hodinky, okuliare, zaujmú úryvky z Veľkého zábavného kalendára… Prezentujeme jedinečné príbehy podané žiakmi tak, ako sa o nich dozvedeli od rodinných príslušníkov. Tešíme sa z obohatenia vyučovania na I. aj II. stupni.

16/03/2018

Text: Mgr. Lukáš Jedlinský


Výstava zachycující život a dobu uplynulých 100 let je k vidění od ledna 2018 a potrvá až do března/dubna téhož roku. Studenti nižšího gymnázia se do tohoto projektu zapojili s úžasným zájmem a přinesli skutečně zajímavé a cenné předměty. Ne všechny jsme bohužel mohli vystavit, proto některé byly nahrazeny fotografiemi. Mezi unikáty patří např. svítilna z kočáru, malý revolver z 19. století nebo tác vyrobený vězněm v Terezíně. Ovšem z rodin jsme získali také předměty denní potřeby. K vidění jsou prvorepublikové nůžky, kamera Meotar, čítanka, časopisy, formičky na cukroví a mnoho dalších předmětů s vlastními zajímavými příběhy… Podařilo se nám tak zachytit předměty a jejich historii napříč celým 20. stoletím s přesahem i do dřívějších dob.