Home_úvod

Ako sa spočiatku nereálny projekt Československa stal skutočnosťou, ktorá ovplyvnila životy miliónov obyvateľov nového štátu? Česko-slovenská výstava a Slovensko-česká výstava je spoločným projektom Národního muzea a Slovenského národného múzea pri príležitosti 100. výročia od založenia Československa.