Informácie o súťaži

Vzdelávacia aktivita ZŠ a SŠ

Slovenské národné múzeum a Národní muzeum pripravili v rámci pripravovanej spoločnej Česko-slovenskej a Slovensko-českej výstavy jedinečný súťažný vzdelávací projekt

100 rokov Československa v našej škole, Rozprávame rodinné príbehy

Žiaci budú odhaľovať príbehy na prvý pohľad obyčajných predmetov z obdobia spoločného štátu Slovákov a Čechov, ako aj osudy ich majiteľov. Prostredníctvom rozhovorov s pamätníkmi v rodine či medzi známymi zistia zaujímavé informácie o tom, ako sa vtedy žilo a odhalia takmer zabudnuté rodinné príhody. Výsledky svojho bádania potom predstavia na výstave usporiadanej priamo vo svojej škole. Porota zložená z členov autorského tímu Česko-slovenskej a Slovensko českej výstavy vyberie zo školských kolektívov zapojených do súťaže víťazov. Výhrou je dvojdňový zájazd so zaujímavým programom na Česko-slovenskú a Slovensko-českú výstavu do Bratislavy. Víťazné fotografie školskej výstavy s krátkou anotáciou školy budú umiestnené na webových stránkach Česko-slovenskej a Slovensko-českej výstavy do 31. januára 2018.

Prihlášky do súťaže posielajte najneskôr do 30. novembra 2017

Ako prihlásiť svoju školu?

Materiály pre pedagógov k výučbe na ZŠ a SŠ (prípadne MŠ) do medzinárodnej súťaže:

100 rokov Československa v našej škole
Rozprávame rodinné príbehy

Výzva
Plagát
Prihláška
Metodický materiál
Súhlas pamätníka / respondenta

Viac informácií o výstavnom projekte
100 rokov od vzniku Československa
Národní muzeum a Slovenské národní muzeum uzavřelo Memorandum o spolupráci
Stretnutie ministrov kultúry Slovenskej a Českej republiky v Bratislave
Rodino, vyprávěj! Nový projekt pro školy odhalí, jak se žilo v Československu