O výstave

Spoločný výstavný projekt Národního muzea a Slovenského národného múzea s názvom „Česko-slovenská výstava a Slovensko-česká výstava“ predstaví príbeh, ako sa spočiatku nereálny projekt Československa stal skutočnosťou, ktorá ovplyvnila životy miliónov obyvateľov nového štátu. Títo obyvatelia nový štát utvárali, formovali a postupne prijali za svoj, identifikovali sa s ním, prípadne sa voči jeho existencii vymedzili. Tým všetkým pomáhali dotvárať jeho vlastný príbeh. A naopak. Nový štát výrazne utváral a ovplyvňoval osudy obyvateľov Československa. Podstatnou náplňou celej výstavy budú česko-slovenské vzťahy v období 1918-1992, s presahmi pred vznik Československa, aj po jeho rozpade.


Výstava priblíži dejiny spoločného štátu Čechov a Slovákov po celú dobu jeho trvania. Ukáže to, čo oba národy spojovalo, čo ich rozdeľovalo a čo viedlo v konečnom dôsledku k jeho rozpadu v roku 1992. Úvod výstavy predstaví politický vývoj Československa, ďalšie časti budú riešené tematicky a budú hľadať odpovede na otázky spojené s národnostnou otázkou, cirkevným vývojom, trávením voľného času, dopravným spojením českých krajín a Slovenska, vývojom popkultúry, ekonomiky či umenia, a pod. Výstava bude reflektovať niektoré fenomény spoločného štátu, ako napr. vojenská služba, umiesťovanie Čechov na Slovensku a Slovákov v českých krajinách, úspech slovenskej populárnej hudby v českých krajinách, slovenské televízne pondelky, atď.


Spoločný projekt oboch Národných múzeí je súčasťou širšieho projektu s názvom „Pripomenutie výročia vzniku Československa v roku 1918“, ktorého sa ďalej účastní Moravské zemské múzeum, Sliezske zemské múzeum, Vojenský historický ústav Praha a Vojenský historický ústav Bratislava. Projekt sa koná vďaka odbornej spolupráci s Akadémiou vied Českej republiky.


Výstava bude otvorená v apríli 2018 na Bratislavskom hrade a následne bude prevezená do Prahy, kde bude slávnostne zahájená 28. októbra 2018.


Vedecká rada výstavy


Otváracie hodiny výstavy

Historické múzeum, Bratislavský hrad

Otvorené denne okrem pondelka od 10:00 do 18:00 h.
Posledný vstup o 17:00 h.

Každú prvú nedeľu v mesiaci je vstup zdarma.

Vstupné: http://www.snm.sk/?historicke-muzeum-vstupne