Kniha patřila nádherné, dnes málo známé knihovně kláštera Panny Marie Sněžné v Praze zvané též “malý Strahov”, která byla založena roku 1678. Po státním zásahu v letech 1949-1950 byla část knih zapálena na hranici u Jungmannova náměstí. Veřejnost byla tak pobouřena, že se od této praktiky upustilo, ale ničilo se dál – přemístěním knih do plesnivých prostor (například se to týkalo i části Masarykovy knihovny). Knihy vypůjčené z církevní knihovny nebylo komu vrátit. Kniha “Vývoj a význam úcty svatováclavské v Čechách” je z roku 1879 a kulaté razítko nese nápis: Kongregace Mariánská, Sacré-Coeur. Další knihy jsou dokonale obalené v modrém balícím papíru, dnes to nikdo neumí a neexistuje ani ten modrý papír.

Růžena Housková, Praha

Zachráněná kniha z klášterní knihovny "malý Strahov"